marți, 18 mai 2010

Un gand inspirat

„Nu poţi face ispăşire pentru păcatele tale din trecut. Nu-ţi poţi schimba inima şi singur nu poţi deveni sfânt. Dar Dumnezeu făgăduieşte că va face toate acestea pentru tine, prin Domnul Hristos. Crede această făgăduinţă. Mărturiseşte-ţi păcatele şi consacră-te lui Dumnezeu. Este alegerea ta să-I slujeşti. Cu aceeaşi certitudine cu care îndeplineşti tu acest lucru, Dumnezeu Îşi va îndeplini cuvântul faţă de tine. Dacă tu crezi […] că eşti iertat şi eliberat de păcat, Dumnezeu face din aceasta o realitate; tu eşti vindecat, întocmai cum i-a dat Domnul Hristos celui paralizat puterea de a umbla, îndată ce a crezut că este vindecat. Tot aşa se va întâmpla şi cu tine, în momentul în care vei crede. Nu aştepta să simţi că eşti sănătos, ci spune: ’Eu cred acest fapt; şi este aşa nu pentru că eu simt, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit.’” (Calea către Hristos, pag. 51)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu